SV26 หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า

ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ

วิทยากร   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 / เวลา 09:00 – 12:00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (Jasmine City)สุขุมวิท 23 สถานีรถไฟฟ้าอโศก

ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมากขึ้น  

พนักงานในองค์กรต้องเรียนรู้ เติมเต็ม วิธีคิด วิธีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่าง แต่สามารถต่อยอดและขยายผล สร้างผลงานที่ดีขึ้น

ที่สำคัญทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นทีมงานคุณภาพมากขึ้น 

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People ยังช่วยเสริม ให้อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่างและสามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้าประทับใจ

หัวข้อการสัมมนา 09 : 00 – 12 : 00 น.   ลงทะเบียน

Proactive Working  

  • ·         ทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างผลงานเชิงรุก
  • ·         ลักษณะรูปแบบการทำงานเชิงรุก
  • ·         เทคนิคการจุดประกายการทำงานเชิงรุก
  • ·         ความแตกต่างระหว่าง Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน

Service Excellence

  • ·         กลยุทธ์ในการบริการลูกค้าในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
  • ·         วัดคุณภาพบริการและพนักงานของเรา
  • ·         จุดประกายและเสริมอาวุธบริการที่ยอดเยี่ยม
  • ·         วางแผนบริการ วางแผนอนาคต

          พิเศษ โปรโมชั่น !!!ในราคาเพียง 1,800 บาท / ที่นั่ง 

   (ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT )

โทร. M: 087-970-1212 / M: 080-183-9090 / M: 089-920-1312 /M: 089-032-7875 /Office: 02-926-6886

ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาพนักงานของคุณ นะคะ…

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณณภัทร เวียงแก้ว (ปลา) คุณอนงค์นาฏ จันทร์เจิม (ตั๊ก)

                                                                    

Facebook Comments