Service Mind 2559/1 “เรียบง่าย” แต่ได้ใจ รอยยิ้มจริงใจ ส่งให้ได้ง่าย ทำได้ทุกคน

สวัสดีค่ะ ทุก ๆ คน

 

ปีนี้ ตั้งใจส่งมอบแนวคิดดี ๆ ด้านบริการ และการพัฒนาตัวเองให้คนไทย

ในทุก ๆ เช้าของทุก ๆ วัน

 

Service Mind 2559/1  

 

เรียบง่าย แต่ได้ใจ  รอยยิ้มจริงใจ ส่งให้ได้ง่าย ทำได้ทุกคน

ความเรียบง่าย ทำให้เรามองเห็นได้ไกล และชัดเจน

สิ่งที่ลูกค้าประทับใจ ไม่ใช่ขั้นตอนที่วุ่นวายของงานบริการ…

 ลูกค้าอยากเห็นรอยยิ้ม ใส่ใจ พร้อมบริการ     

 รอยยิ้มที่ทักทายและ รอยยิ้มที่รู้สึกขอบคุณ

 เป็นความเรียบง่าย แต่ทรงพลังของงานบริการ

 

Service Mind by Kru A

Facebook Comments