โปรโมชั่น เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2562

ทีมงาน Top Service Training สนใจติดต่อหลักสูตร ที่      064 646 6269, 087 970 1212, 02 926 6886   ราคาพิเศษ 39,000 บาท โปรโมชั่น เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2562 เรียนการใช้ Keywordเรียนการฟัง Keywordเรียนการสร้างสรรค์ Keywordเรียนการเชื่อมโยง Keywordเรียน และฝึก ตลอดทั้งวัน เรียนแล้ว ใช้งานได้ ใช้งานเป็นเรียนแล้ว ให้ลองใช้จริงในทีม ในองค์กรเราจะเห็นผลลัพธ์ว่า ภาษาเราสวย น่าฟัง จำง่าย จำได้นานจะเห็นผลลัพธ์ว่า เราฟังเรื่องราว ฟังทีมงานเราจะได้ยิน Pattern รูปแบบการพูด และความต้องการจริง ๆ ของคน...
More

Promotion Feb 2018

 พิเศษ!!!เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2561 เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัดPromotion!!!  In-House ราคาพิเศษ!!! หลักสูตร In-House 1 วัน พิเศษ ราคา 29,000 บาท หลักสูตร ที่ใช้ราคาพิเศษ เพื่อการเรียนรู้ สำหรับพนักงาน มีหลายหลักสูตรคือ  Positive Thinking and EQ for SMART People (1 วัน)  Service Mind หัวใจบริการสร้างได้  (1 วัน)  Effective Presentation Skill  (1  วัน)  Supervisory Skills   (1 วัน)  Time Management   (1 วัน)   สอนโดย วิทยากร อาจารย์ ทีมงาน Top Service Training   สนใจติดต่อห...
More