หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC

In-House Trainingหลักสูตรวิทยากร  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ หลักสูตรวิทยากร เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเองการถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่...
More

หลักสูตร Train The Trainer (Basic) 1 วัน

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (หลักสูตร 1 วัน)    หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือ ต้องการเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  โดยรวบรวมเกร็ดความรู้ที่สำคัญ รวบรัดพิเศษเป็นหลักสูตร 1 วัน   การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค  มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความร...
More

หลักสูตร Train The Trainer (สำหรับมือใหม่ 2 วัน)

หลักสูตรพิเศษ Train The Trainer (For Beginner)    หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (สำหรับผู้เริ่มต้น หรือ มือใหม่) เรียน 2 วัน    ใครที่มีฝันอยากเป็น Trainer  อยากเป็นวิทยากรอาชีพ และสามารถพัฒนาตัวเอง ให้สามารถเป็นวิทยากร ที่เติบโตได้ในยุค AEC การเตรียมตัวในปี  2014 เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่เราต้องมีเส้นทางที่ช่วยเรา วิธีการที่ช่วยเรา แนวทางดี ๆ ที่ช่วยเรา เดินสู่อาชีพวิทยากร  หัวใจของการเป็นครู ต้องรักที่จะสอน รักที่จะแบ่งปัน รักอาช...
More