หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE ปัญหาของการบริการ คิดว่าการสร้าง “ความพึงพอใจ” ให้กับลูกค้านั้น สามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราไปได้นาน คิดว่าการมีจิดใจให้บริการ (Service Mind) นั้นเพียงพอแล้วต่อการให้บริการที่ดี ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านในรูปแบบเดียวกันโดยไม่ได้คิดว่าลูกค้ามีหลายประเภท และลูกค้าแต่ละประเภทต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เหมือนกัน คิดว่าการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้ข้อมูลให้มากที่สุดในการตัดสินใจ ไม่มีรูปแบบการบริการที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีขั้...
More

Service Essential for Supervisor and Manager

หลักสูตร Service Essential for Supervisor and Manager   Trainer & Coach : Taweewan Kamonbutr หลักสูตรพิเศษ ออกแบบใหม่ ๆ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนา Service Standard  ของทีมงาน ให้เป็น Service Excellence ด้วยเครื่องมือของ  Service Essential  จะช่วยทำให้การบริหารงานบริการเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะ
More

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ทวีวรรณ กมลบุตร วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในปีพ.ศ.  2558 เป็นช่วงเวลาที่เปิดเสรี AEC ที่มีแข่งขันทางด้านธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น ศักยภาพและทักษะที่สำคัญ ที่ควรเตรียมพร้อมคือการบริการที่ยอดเยี่ยมและทักษะกรใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจที่เตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงระยะเวลา 2 ปี เป็นช่ว...
More

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence Updated: วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2555 ออกแบบโดยอาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร ศักยภาพที่สำคัญ สองด้านสำหรับพนักงานที่จะช่วยทำให้การทำงานในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น คือ ความคิดสร้างสรรค์และการให้บริการที่น่าประทับใจ ความสามารถทั้งสองด้านนี้ มีประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงมุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของ...
More

หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017)

เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า หลักสูตร Key Success of Service Excellence Trainer ทวีวรรณ  กมลบุตร Updated : วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ปรับปรุงหลักสูตร : วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 หลักการและเหตุผล องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่...
More

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People (V.2)

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ Pro. Trainer   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร Updated: วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมากขึ้น  การทำงานที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพของพนักงาน สำคัญมากต่อการพัฒนาผลการทำงาน สร้างบริการที่น่าประทับใจให้ลูกค้า  หลักสูตร Proactive Working & Servic...
More

SV17 หลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management (CEM)

หลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management(CEM) ออกแบบหลักสูตร โดย วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร   วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั่นองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆจึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึงการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร ดังนั้น พนักงานช่วยมีวิธีคิดใหม่ ๆ ในการหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อบริกา...
More

SV13 หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill

หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างสรรค์บริการ และพัฒนาพนักงานให้มีทักษะในการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าให้ดีมากขึ้น และช่วยนำเสนอ ให้คำปรึกษา ทำให้ลูกค้าอยากใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมา...
More

SV26 หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ วิทยากร   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 / เวลา 09:00 – 12:00 น. โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (Jasmine City)สุขุมวิท 23 สถานีรถไฟฟ้าอโศก ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมากขึ้น   พนักงานในองค์กรต้องเรียนรู้ เติมเต็ม วิธีคิด วิธีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่าง แต่สาม...
More

หลักสูตร Service Excellence & Service Improvement

หลักสูตร Service Excellence & Service Improement การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั่นองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆจึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึงการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Ser...
More