หลักสูตร Effective Coaching & Communication Skill

หลักสูตร  Effective Coaching & Communication Skill ออกแบบหลักสูตร โดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร Updated: Mon 20th, Dec 2010 ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะในชีวิตประจำวัน เรามักจะใช้การสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว และบ่อยครั้งที่เราอาจจะพลาด ไม่ได้ระมัดระวัง หรือทำให้ดีเยี่ยม จึงทำให้การสื่อสารของเราด้อยประสิทธิผล เราอาจจะต้องนำเสนองานผู้บริหาร หัวหน้า ลูกค้า หรือบุคคลสำคัญต่าง ๆ ดังนั้น การนำเสนอที่ดีเยี่ยม จะทำให้เราอยู่ในสายตา และโดดเด่นที่จะ...
More

หลักสูตร Coaching Your Subordinates

Coaching Your Subordinates อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร ขอบพระคุณ พี่อ้อม อาจารย์ทัศนีย์  จารุสมบัติ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตรดี ๆ ร่วมกัน เป็นหลักสูตรหลัก หลักสูตรเด่นที่ผู้จัดการทุกคน ควรได้เข้าเรียน "หลักสูตร พัฒนาระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับกลาง ให้มีทักษะการโค้ช ที่ทำให้คุณเป็น Leader ที่สร้างคน สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม" ทุกปัญหา... มีทางเลือก มีวิธีการดี ๆ ที่เราสามารถแก้ไขได้ ให้เราเชื่อในศักยภาพของเราและทีม Coaching เเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยพาเราไปเห็น Solutions ...
More

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days

รู้สึกดีและชื่นใจกับหลักสูตรใหม่ พิเศษ ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์   SMART Leadership and Coaching tools for 3 days  Design by Taweewan Kamonbutr On Tuesday 16th, April, 2017   ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ การนำที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือการนำชีวิตตัวเองให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ โดยสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานด้วยกันแบบเป็นทีม โดยมีเทคนิคการสร้างเป้าหมาย วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้งานสำเร็จ และจำเป็นต้องมีการต้องสื่อสารส่งต่อไปยัง...
More

Design your way by Success Plan Coaching in One Day

หลักสูตร Design Your Way by Life Succes Plan Coaching in 1 day (During 1 months)   รุ่นที่ 2  หลักสูตรพิเศษ 1 วัน (9.00 – 16.00) Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Life Success Plan โดยจะใช้การ Training จะจัดโปรแกรมนี้ 2 วัน และติดตามต่อเนื่อง 1 เดือน เพื่อให้แนวทางและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมาใส่แนวคิด ปัญหา...
More

หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan & Performance Management in 3 Times (During 3 months)

หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan and Performance Management in 3 Times (During 3 months) รุ่นที่ 1 หลักสูตรพิเศษ 3 วัน (9.00 – 16.00) โปรแกรมยาวนาน 3 เดือน มกราคม – มีนาคม 2556 Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Life Success Plan โดยจะใช้การ Training จะจัดโปรแกรมนี้ 3 วัน และติดตามต่อเนื่อง 3 เดือน เพื่อให้แนวทางและสนับสนุนผู้เรียนให้ไ...
More

SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days)

  SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days)    ออกแบบโดย  Coach & Trainer  Taweewan Kamonbutr   หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของระดับผู้จัดการ ให้สามารถพัฒนาทักษะในการบริหารคน ให้มีศักยภาพโดยใช้วิธีการโค้ช ในรูปแบบที่มีประสิทธิผล และสามารถสร้างเป้าหมายได้สำเร็จได้ง่ายขึ้น ด้วยขั้นตอน และวิธีการฝึก ที่ใช้งานได้ทันที   หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้จัดการและหัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทีมงาน และตั้งเป้าหมาย ด้วยความสำคัญ และประโยชน์ของ Coaching ...
More