Service Mind and Service Excellence สร้างได้

Good Morning วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562

Service Mind and Service Excellence สร้างได้

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบและภาคภูมิใจมาก

ที่ได้นำประสบการณ์จริงของตัวเอง การดูแลลูกค้า

และใจที่ปรารถนาดี มีความตั้งใจดูแลปัญหาของลูกค้าเต็มที่

มองเห็นเทคนิคการดูแลลูกค้าของตัวเองที่ทำให้

ลูกค้ารู้สึกวางใจ เชื่อใจ และอยากใช้บริการกับเราอยู่เสมอ

3 แนวทาง พัฒนา

Service Mind and Service Excellence สร้างได้

1) ทำให้วันนี้ของเรา เป็นวันดี ๆ

เริ่มต้นด้วยการตื่นแต่เช้า มาถึงที่ทำงานก่อนเวลา 1 ชั่วโมง

2) ทำให้วันนี้ งานแรกของเรา สำเร็จ และได้พลังบวก

โดยการเตรียมงานเช้านี้ 9.00 – 12.00 มีเรื่องอะไรสำคัญ

หามาให้ได้ 3 เรื่อง และทำให้จบ ทำให้เสร็จ ให้มีพลังดี ๆ

3) ให้ตอนบ่าย เป็นเรื่องสบาย ๆ ที่ทำงาน ด้วยสุข

ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ ให้ทุกคนได้รับงานที่ดีจากเรา

สุดท้ายนี้ ขอให้พลังงานดี ๆ ช่วยให้ทุก ๆ คนมีความสุข

มีรอยยิ้ม มีพลังดี ๆ ในการทำงานให้สำเร็จ ราบรื่น ตลอดทั้งวันนะคะ

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

PASSION and Powerful Train the Trainer

Facebook Comments