อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร (ครู A)

 

อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร (ครู A)

 

 

 

 

 

หลักสูตร Stretch Your Strengths

 

"Strengths Coach"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง 

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

 

 

อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร มีประสบการณ์การทำงานด้านบริการมากกว่า 15 ปี ในองค์กรธุรกิจเอกชน ได้บริหารบริการ บริหารทีมงาน และสร้างทีมบริการที่มี Service Mind ให้ช่วยเหลือลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักในการบริการลูกค้า ช่วยเหลือให้มากกว่าหน้าที่ ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ ถึงแม้จะเกิดปัญหาในการใช้บริการก็แน่ใจว่าเราจะรีบดำเนินการแก้ไขและดูแลปัญหาให้ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม

 

เพราะงานบริการ ต้องใช้ “ใจ” บริการลูกค้า

เพราะงานบริการ ปฏิบัติด้วยใจ มิใช่หน้าที่

เพราะงานบริการ คือส่งมอบประสบการณ์ด้านบวก ให้ลูกค้ารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ใช้บริการ

เพราะงานบริการ ทำให้เราภาคภูมิใจ ที่เราได้ช่วยเหลือลูกค้า เห็นลูกค้ามีรอยยิ้ม เชื่อมั่น และไว้วางใจเรา  

 

คุณทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด

          

จบการศึกษาระดับปริญญาโท   ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

Master Business Administration (EX-MBA)

 

ติดต่อ e-mail: kamonbutr@hotmail.com

Mobile: 089-920-1312

www.topservicetraining.com

 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบัน

                                               

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด www.topservicetraining.com

 • วิทยากรบรรยายประจำให้กับ บริษัท เอชอาร์เซ็นเตอร์ จำกัด www.hrcenter.co.th
 • วิทยากรบรรยายประจำให้กับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) www.tma.or.th
 • วิทยากรบรรยายประจำให้กับบริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จำกัด www.deonetraining.com
 • วิทยากรบรรยายประจำให้กับศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ www.sbdc.co.th
 • วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาด้านบริการ CEM ให้กับธุรกิจ SME รวมถึงภาครัฐและธุรกิจเอกชน
 • www.topservicetraining.com

 

2006-2009 (Feb)                                         

Senior Manager                                

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

 

2003-2006

Customer Service Manager            

Advanced Datanetwork Communications Co., Ltd.

 

2002-2003

Marketing Manager                          

NP Point Asia Co., Ltd.

 

2000-2002

Assistant Manager                           

Loxley Information Service Co., Ltd.

 

หัวข้อบรรยาย

 • Manager’s Roles for New Manager
 • Customer Service Excellence
 • Key Success of Service Communications
 • Service Presentation & Service Strategy
 • Coaching for Effective Manager
 • การพัฒนาศักยภาพบริการและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการรับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
 • พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ
 • เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
 • เรียนรู้เทคนิคการนำเสนองานบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • เสริมสร้าง Service Mind ให้ทีม Call Center
 • พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างงานบริการให้น่าประทับใจ
 • บริหารงาน บริหารทีม บริหารลูกค้า อย่างมืออาชีพ
 • สร้างกลยุทธ์ Triple C : CRM CEM CSR เพิ่มประสิทธิผลงานบริการ
 • หลักสูตร Service Strategy & Service Presentation, หลักสูตร Coaching
 • หลักสูตร Effective Communication Skill
 • หลักสูตร เตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะสู่อาชีพ Call Center และ Customer Service 10 วัน
 • หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก และการสร้าง Commitment ให้กับตัวเอง
 • หลักสูตร ทักษะบริการ Call Center และ Customer Service
 • หลักสูตร การนำเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้า ด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์
 • หลักสูตร 10 วัน พัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานบริการคอลเซ็นเตอร์อย่างมืออาชีพ

 

ผลงานและกิจกรรมด้านการสอนและฝึกอบรมให้องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ

 

 • ที่ปรึกษาอิสระด้านบริการ CRM และ CEM ให้กับธุรกิจ SME
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยาย ที่สถาบัน HR Center Co., Ltd.
 • หลักสูตร Manager’s Roles for New Manager
 • หลักสูตร Coaching for Effective Manager
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยาย ที่ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • หลักสูตร  Service Strategy and Service Presentation
 • หลักสูตร Key Success of Service Communication
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “The Managerial Skills for Manager and Supervisor”
 • ที่บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้พนักงานและคณะอาจารย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2007
 • วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้า คณะวิศวกรรม ปี 2007
 • วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย ศรีปทุม คณะศิลปะศาสตร์ ปี 2007
 • วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ในสาขา เลขานุการ
 • ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้งานหลังจากจบการศึกษา” ปี 2003
 • วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้พนักงานในบริษัท ADC (กลุ่ม SHIN Corp)
 • บรรยาย หลักสูตร “Manager’s Roles for New Manager”
 • บรรยาย หลักสูตร  “Service Strategy and Service Presentation”
 • ในหัวข้อ “Service Mind / การให้บริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรอย่างไรให้ประทับใจ”
 • ในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของผู้ให้บริการลูกค้า”
 • วิทยากรบรรยาย In-House  หลักสูตร Service Mind, หลักสูตร Manager’s Roles,
 • วิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้คนพิการ ที่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการที่ปากเกร็ดและช่วยประสานงานกับหน่วยงานธุรกิจเอกชนเพื่อให้โอกาสสัมภาษณ์งานคนพิการเข้าทำงาน

ผลงานการสอนปี 2552

 • บริษัท D Com จำกัด
 • บริษัท นวนครดิสตริบิวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด 
 • บริษัท อาซีฟา จำกัด
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่นครปฐม
 • บริษัท มหาชัยเมืองทองบ้านและที่ดิน จำกัด
 • บริษัท MSS Cable TV จำกัด
 • การประปานครหลวง (4 รุ่น)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (3 รุ่น)
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
 • บริษัท ลิสซิ่งสินเอเชีย จำกัด (2 รุ่น)
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (2 รุ่น)
 • บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2 รุ่น)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
 • บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล โค้ทติ้ง จำกัด
 • Bangkok Screen Co., Ltd.
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซี-โพส จำกัด
 • Autoliv Thailand Ltd.
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • SIBA สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
 • Nation Group
 • SAN-EI (Thailand) LTD.
 • Gosoft (Thailand) Co., Ltd. (บริษัทในเครือ CP)
 • บริษัท ฮงฮวด จำกัด
 • บริษัท เอ็น.เอ.พี. เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ทีมงาน Top Servce Training และวิทยากรทุกท่าน เป็นวิทยากรที่มีหัวใจเป็นครู มีความสุขที่ได้ถ่ายทอดความรู้ รู้สึกดีและภาคภูมิใจ ที่ได้เห็นผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้งานได้จริง...

ด้วยความตั้งใจดีของเรา เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศิลปะการถ่ายทอดความรู้ ที่สร้างความสุขใจ และความรู้ในมุมมองใหม่ ให้ผู้เรียนได้มีอาวุธทางปัญญาในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาคนรอบข้างให้เป็นคนเก่ง คนดี ในสังคมไทยได้เพิ่มขึ้นค่ะ...

ด้วยความปรารถนาดี

ทวีวรรณ  กมลบุตร