หลักสูตร Service Design and Service Strategy by Triple C: CRM-CEM-CSR

หลักสูตร Service Design and Service Strategy by Triple C: CRM-CEM-CSR
ในโลกธุรกิจปัจจุบัน เราต้องพัฒนาบริการให้โดดเด่น เพื่อสร้างกลยุทธ์มัดใจลูกค้าให้ใช้บริการกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง หรือยิ่งลูกค้าประทับใจและช่วยแนะนำลูกค้าใหม่ให้ด้วย ยิ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของธุรกิจเลยทีเดียว ถ้าจะมีธุรกิจใดบ้างที่ประสบผลสำเร็จผูกใจลูกค้าได้ยาวนานอย่างแท้จริง องค์กรนั้นจะมุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้ามากที่สุด ลูกค้าต้องเป็นหลัก จะมุ่งคิดถึงความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา
และการบริการจะผลได้นั้น คัมภีร์สำคัญคือ การพัฒนาคนและพัฒนาบริการไปพร้อมกัน เพราะคนเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดบริการที่เป็นเลิศได้ เพราะคน เป็นผู้ส่งมอบบริการ และเพราะคนเป็นผู้สร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า ทุกครั้ง ทุกช่วงเวลา ทุกโอกาส
นอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอ ทุกวัน
ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดการบริการประทับใจต่อลูกค้าเสมอ จึงมีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ
เรื่อง Service Design and Service Strategy by Triple C: CRM-CEM-CSR
หลักสูตร 1 วัน หัวข้อสัมมนา
Service Design & Service Operation
1)   การออกแบบบริการให้น่าประทับใจ (Service Design)
2)   การจัดทำมาตรฐาน บริการ (Service Standard)
3)   การปรับปรุงมาตรฐานการบริการ (Service Improvement)
4)    การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Complaint Handling)
5)   ระดมความคิดให้พรั่งพรู ด้วยต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์
Service Strategy by Triple C: CRM & CEM & CSR
1)   ทำไมเรามีต้องมี Service Strategy
2)   Triple C คืออะไร มีความสำคัญและสร้างกลยุทธ์ได้อย่างไร
3)    เคล็ดลับเริ่มต้น CRM ด้วยวิธีง่าย ๆ
4)    เริ่มต้นออกแบบ CEM  เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้ลูกค้า

5)    เริ่มปฏิทิน 2010 ด้วย Triple C: CRM & CEM & CSR อย่างชาญฉลาด

รูปแบบการเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยการทำ Workshop
เรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม และช่วยกันค้นหาผลลัพธ์
เรียนรู้ด้วยการทำ Case Study
เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านดี
ด้วยความตั้งใจดีของทีมงาน Top Service Training ที่มุ่งมั่นและปรารถนาให้ท่านได้นำความรู้ไปใช้จริงได้มากที่สุด…
ขอบคุณมากค่ะ..
ทีมงาน Top Service Training
Facebook Comments